Skip to content

Brandskyddsutbildning

KURSER:

Brandskyddsutbildning

Målsättningen med denna utbildning är att alla som deltar ska få tillräckligt bra kunskap och färdighet så att förmågan finns för att agera vid en brand, samt att ligga steget före med rätt brandskydd i hemmet eller på företaget.

Brandskyddsutbildning