Skip to content

Fallskyddsutbildning

Fallolyckor är en av de vanligaste olyckstyperna på arbetsplatser i Sverige och särskilt vanlig vid byggarbetsplatser. Enligt Arbetsmiljölagstiftningen är det obligatoriskt för alla som utför bygg- och anläggningsarbete på höjder över två meter, där det finns risk för fall, att ha genomgått en fallskyddsutbildning. 

KURSER:

Fallskydd

Mål

Målet med fallskyddsutbildningen är att du som deltagare ska få grundläggande kunskaper och färdigheter om användande av fallskydd som möjliggör att arbeten kan utövas med säkerhet och minimera risken för personskador.

Målgrupp

Vår fallskyddsutbildning vänder sig till alla som arbetar på hög höjd, till exempel på tak, ställning eller i liftar (med fallhöjd över två meter) och som arbetar med personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen bygger på att vi använder era plattformar och det fallskydd som ni använder på er arbetsplats. Vi utför den praktiska delen med ert fallskydd och i den miljö och den plattform ni jobbar med.

Längden på utbildningen är ca 4 timmar, men beror på hur många som är med på utbildningen och hur många fallskyddsutrustningar som finns att tillgå under utbildningen.

Fallskydd