Skip to content

Första hjälpen

Första hjälpen-utbildningen är ca 4 timmar lång och baseras på HLR- rådets riktlinjer, som i sin tur baseras på internationelle riktlinjer från det Europeiska HLR-rådet (ERC). Längden på utbildningen baseras på vad ni som kund har för speciella önskemål, som tex att fokusera mer på brännskador, eller stickskador. Vi bygger upp utbildningen utifrån era önskemål. Utbildningen är teoretisk och praktisk.

KURSER:

Första hjälpen

 

 Efter genomgången kurs ska du kunna:

  • Identifiera vanligt förekommande livshotande skador och sjukdomar.
  • Larma 112 och ge en tydlig beskrivning av händelsen och antalet personer i behov av hjälp.
  • Kunna ge HLR samt använda en hjärtstartare.
  • Ge första hjälpen utifrån L-ABCDE tills dess att ambulans/räddningstjänst anländer.
Första Hjälpen Utbildning