Skip to content

HLR

Barn-HLR och Vuxen HLR med hjärtstartare. Målsättningen med denna utbildning är att alla som deltar ska få tillräckligt bra kunskap och färdighet så att förmågan finns för att agera vid ett hjärtstopp eller luftvägssstopp.

Utbildningen vänder sig till privatpersoner, företag, föreningar, kommunala verksamheter och anpassas efter önskemål. Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer för barn-HLR och vuxen-HLR med hjärtstartare.

KURSER:

Vuxen-HLR med hjärtstartare

Målsättningen med denna utbildning är att alla som deltar ska få tillräckligt bra kunskap och färdighet så att förmågan finns för att agera vid ett hjärtstopp eller luftvägssstopp på en vuxen person. Utbildningen vänder sig till privatpersoner, företag, föreningar, kommunala verksamheter och anpassas efter önskemål. Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer för vuxen-HLR med hjärtstartare.

Barn-HLR

Målsättningen med denna utbildning är att alla som deltar ska få tillräckligt bra kunskap och färdighet så att förmågan finns för att agera när ett barn slutar att andas eller drabbas av luftvägssstopp. Utbildningen vänder sig till privatpersoner, företag, föreningar, kommunala verksamheter och anpassas efter önskemål. Utbildningen följer HLR-rådets riktlinjer för barn-HLR.

HLR Utbildning