Skip to content

utrymningsledare

En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta då situationen ofta blir kritisk bara några minuter efter det att till exempel en brand har startat. En förutsättning är att utrymningsledaren har en bra utbildning och har kunskaper för att leda utrymningen.

Genom att ha en väl fungerande utrymningsorganisation med utsedda utrymningsledare som har ett ansvar för en avdelning, våningsplan eller annat naturligt avgränsat område, kan en utrymning underlättas så att den kan ske på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.

KURSER:

Utrymningsledare 

 

Mål

Efter avslutad utbildning har du kunskap i utrymningsförfarande samt hur du skyddar dig själv, dina kollegor, kunder och besökare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är utrymningsledare, dvs till dig som fått tilldelad utrymningsansvar inom företag, industri, handel och institutioner som kommunal eller statlig verksamhet

Längden på utbildningen är ca 4 timmar men kan variera beroende på era önskemål och hur omfattande er utrymningsplan är. Utbildningen är teoretisk och praktisk. Den praktiska delen bygger på att gå ut och titta på lokalerna, utrymningsvägar och uppsamlingsplatser.

 

Utrymningsledare