”WORLD RESTART A HEART DAY”.

Den 16e oktober var det ”World restart aheart day”. Syftet med denna dag är att höja medvetandet kring plötsligt hjärtstopp vilket resulterar i mer än 700,000 dödsfall i USA och Europa årligen. I Sverige drabbas fler än 6000 personer varje år och till följd av detta har Svenska HLR-Rådet som mål att vi alla tillsammans, med enkla åtgärder, skall öka överlevnaden och rädda livet på minst 1000 personer varje år från och med 2025.

 

Dagens devis är:   –”All citizens of the world can save a life!” Vilken är menad att uppmärksamma vikten av tidigt larm, tidig hjärt-lungräddning och en tidig strömstöt från en hjärtstartare.

 

Om ingen behandling startas inom 15min är chansen till överlevnad mycket liten. Redan 5 min efter hjärtstoppet börjar det p.g.a. att syrebrist bli vli skador på hjärnan. 2018 rapporterades det från ambulanssjukvården till HLR-Registret i Sverige 6135 fall av plötsligt hjärtstopp där behandling påbörjats ute i samhället. Av dessa överlevde endast 632 personer efter 30 dagar. Detta innebär att dödligheten vid detta tillstånd är närmare 90%! Viket är helt oacceptabelt.

 

I Sverige ska vi tillsammans kämpa för att rädda fler liv!  Det kan vi göra genom följande åtgärder:

 

  1. HLR med god kvalité
  2. Tidig strömstöt med en hjärtstartare
  3. Tidig identifiering på larmcentralen – 112
  4. Tidig telefon-HLR
  5. Tidigare ankomst av ambulans
  6. Utlarmning av insatspersonal för att korta tiderna
  7. Frivilliga SMS-livräddare samt drönare
  8. Obligatorisk HLR och första hjälpen utbildning i skolan

 

 

Vill du läsa mer kan du göra det här:

https://www.hlr.nu/sa-raddar-vi-fler-liv-i-sverige-vid-plotsligt-hjartstopp/

 

Texten är baserad på ett inlägg skrivet av Svenska HLR-rådets ordförande Andreas Claesson

 

Hjälp till att rädda liv, boka din utbildning med HLRsverige idag!