Fortsätt att göra HLR!

UPPDATERADE REKOMMENDATIONER FRÅN SVENSKA HLR-RÅDET ANGÅENDE COVID-19 (CORONAVIRUS)

HLR-rådet skrev i en publicering på deras hemsidan att i en artikel i Läkartidningen 22-08-22 refereras till en vetenskaplig, ännu opublicerad studie: ”Skador efter HLR ger sämre överlevnad” av överläkaren Eva-Corina Caragounis. Registerstudien som presenterades på Kirurgveckan, visar att ca 80% av patienterna som erhållit hjärt-lungräddning (HLR) med mekaniska och/eller manuella bröstkompressioner har skador i bröstkorgsväggen. Studien inkluderade 244 patienter som inkommit efter hjärtstopp till Sahlgrenska Universitetssjukhuset åren 2012-2020. Författaren anser att en större andel av överlevarna borde röntgas samt behandlas med kirurgiska åtgärder, än vad som sker idag.

Det har inkommit ett flertal frågor till HLR-rådet om bröstkompressionernas djup efter att nyheten om thoraxskador efter HLR publicerats. HLR-rådet vill därför uppmana alla livräddare och utbildare: Fortsätt att göra HLR, det räddar liv!

Följ guidelines 2021 från European Resuscitation Council och Svenska rådet för hjärt-lungräddning. För vuxna är kompressionsdjupet minst 5 cm, inte mer än 6 cm, för barn 1/3 av bröstkorgens höjd, 4-6 cm djup beroende på ålder.

Läs mer om detta på HLR-Rådets hemsida HÄR.