INGA ÄNDRINGAR I RIKTLINJER FÖR HUR HJÄRT-LUNGRÄDDNING SKA UTFÖRAS

HLR-rådet skriver på sin sida att med tanke på den senaste tidens diskussioner i media angående en registerstudie av Gabriel Riva, Centrum för Hjärtstoppsforskning, Karolinska Institutet som publicerades i den ansedda tidskriften Circulation i våras (”Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest After Standard Cardiopulmonary Resuscitation or Chest Compressions Only Before Arrival of Emergency Medical Services”). Det har nämligen förekommit en del otydliga formuleringar i media angående resultaten i studien, vilket kan föranleda läsare eller tittare att tro att riktlinjerna för hjärt-lungräddning nyligen har ändrats. HLR rådet vill förtydliga att inga förändringar har skett hur HLR ska utföras av livräddare. 

Nuvarande internationella riktlinjer i HLR publicerade av European Resuscitation Council (ERC) i oktober 2015 gäller fortfarande.
Personer som är utbildade i HLR och är villiga att utföra både inblåsningar och bröstkompressioner ska göra detta. Det innebär 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar som repeteras tills annan hjälp anländer. Personer som inte har deltagit i någon HLR kurs ska endast utföra bröstkompressioner. Larmoperatörerna på 112 ger instruktioner i telefon HLR (T-HLR) om man som livräddare känner sig osäker eller aldrig har gått en HLR kurs. Det innebär att man endast ska utföra kontinuerliga bröstkompressioner utan avbrott tills annan hjälp anländer.

Källa:

Inga ändringar i riktlinjer för hur hjärt-lungräddning ska utföras